Produkty | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

O MARCE

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w dniu 26 sierpnia 2002 roku w wyniku konsolidacji trzech spółek cukrowych należących do Skarbu Państwa: Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej S.A., Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. oraz Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A.
 

Podstawę dla powołania KSC stworzyła decyzja Sejmu RP, który 21 czerwca 2001 roku przyjął ustawę o regulacji rynku cukru, zakładającą połączenie niesprywatyzowanych wcześniej spółek cukrowych i spółek-cukrowni w jeden duży podmiot zdolny do sprostania konkurencji firm zagranicznych.


KSC sprzedaje swoje produkty pod marką „Polski Cukier”, która istnieje od chwili powołania firmy. W latach 2002-2004 opakowania zostały ujednolicone, Spółka zaczęła sprzedawać cukier pod jedną marką w jednolitych opakowaniach papierowych. Marka „Polski Cukier” postrzegana jest przede wszystkim przez pryzmat narodowego charakteru Spółki, która jest jedynym polskim producentem na rodzimym rynku.  


Krajowa Spółka Cukrowa S.A. od 14 września 2009 posługuje się nowym logo. Odświeżony znak graficzny Spółki został oficjalnie zaprezentowany podczas Polagry – Food Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych i Gastronomii, które odbyły się w Poznaniu w dniach 14 – 17 września 2009 r.

Wraz z opracowaniem logo odświeżono również dotychczasowe opakowania podstawowej linii produktowej m.in. cukier w opakowaniach 1 kg, cukier puder oraz cukier w kostkach.

 

Zgodnie ze strategią marki Polski Cukier, z początkiem czerwca 2016 roku, uruchomiona została pierwsza odsłona kampanii reklamowej 360 ° dla marki Polski Cukier, oparta na idei kreatywnej „Polski Cukier daje początek polskim wypiekom”.

Nowa idea kreatywna ma na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku marki oraz odświeżenie jej pozycjonowania.