Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

O MARCE

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w dniu 26 sierpnia 2002 roku w wyniku konsolidacji trzech spółek cukrowych należących do Skarbu Państwa: Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej S.A., Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. oraz Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A.
Podstawę dla powołania KSC stworzyła decyzja Sejmu RP, który 21 czerwca 2001 roku przyjął ustawę o regulacji rynku cukru, zakładającą połączenie niesprywatyzowanych wcześniej spółek cukrowych i spółek-cukrowni w jeden duży podmiot zdolny do sprostania konkurencji firm zagranicznych.
KSC sprzedaje swoje produkty pod marką „Polski Cukier”, która istnieje od chwili powołania firmy. W latach 2002-2004 opakowania zostały ujednolicone, Spółka zaczęła sprzedawać cukier pod jedną marką w jednolitych opakowaniach papierowych. Centralnym i najważniejszym elementem graficznym dotychczasowych opakowań było logo „Polski Cukier” – nowej marki na rynku. Ono też dominowało w warstwie wizualnej. Od tej chwili opakowania produktów nie były zmieniane. Marka „Polski Cukier” postrzegana jest przede wszystkim przez pryzmat narodowego charakteru Spółki, która jest jedynym polskim producentem na rodzimym rynku.  
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. od 14 września 2009 posługuje się nowym logo. Odświeżony znak graficzny Spółki został oficjalnie zaprezentowany podczas Polagry – Food Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych i Gastronomii, które odbyły się w Poznaniu w dniach 14 – 17 września 2009 r. To jedna z największych imprez w branży spożywczej w Europie Środkowej.
Nowe logo ma przyciągać uwagę. Jest zdominowane przez elegancki kolor granatowy kojarzący się z profesjonalizmem. Granatowi towarzyszą – błękit i czerwień. Wszystkie barwy zostały wybrane z rozmysłem. Czerwień akcentuje najmocniejsze strony Spółki: dynamiczny rozwój i nowoczesność, atrakcyjność dla kontrahentów oraz szeroką ofertę dla klientów. Z kolei błękit to nawiązanie do cukrowniczej tradycji.
Wraz z opracowaniem logo odświeżono również dotychczasowe opakowania podstawowej linii produktowej m.in. cukier w opakowaniach 1 kg, cukier puder oraz cukier w kostkach. Dotychczasowe logo nie przystawało do wymogów obecnych czasów, było znakiem statycznym i płaskim. Ze względu na swą archaiczność graficzną było trudne do zastosowania na opakowaniach o współczesnym wyglądzie. Nie przystawało też do idei innowacyjnych opakowań, które Spółka wprowadza na rynek i z którymi chce się kojarzyć.
- Celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie atrakcyjności marki, umocnienie pozycji Spółki na rynku cukru w Polsce, zajęcie pozycji lidera wizerunkowego, a także wyznaczenie nowych trendów w opakowaniach cukru i jeszcze lepsze dostosowanie się do potrzeb klientów.
Produkty KSC S.A. wyraźnie wyróżniać się będą wśród innych artykułów na półce.W opinii Władz KSC S.A. została zbudowana spójna, silna wizualnie linia produktów.
- Jest ona efektem poszukiwania nowych rozwiązań w celu zapewnienia satysfakcji z zakupu wyrobów pod marką „Polski Cukier”. Teraz Spółka lepiej dostosowuje się do potrzeb konsumentów. Liczymy, że nasz wysiłek zostanie doceniony i zmiana logo oraz opakowań umożliwi nam współpracę z coraz szerszą liczbą wymagających klientów z sektora spożywczego.
Zmiana logo i opakowań to element nowej strategii identyfikacji wizualnej Spółki.
Prezentacja nowości przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. akurat podczas Polagry została wybrana celowo.